Mobiliteitsenquête

Hoe bewegen inwoners door de gemeente Venlo?Hoe beweegt u zich door Venlo en de omliggende dorpen? Die vraag staat centraal in een mobiliteitsenquête van de gemeente Venlo. Met die informatie kan de gemeente goede keuzes maken voor de toekomst van mobiliteit: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om duurzamer te verplaatsen. 

Blerickse Zomer Weken

Blerickse Herten verhuizen naar de Boostenhof

Blerick-Venlo, 16 november 2020 Per 1 december verhuizen wij officieel naar Café Feestzaal Boostenhof in de Boekend. Na dertig jaar op de Horsterweg, verlaten wij dus de Horsterweg voor de Boekend.

Donatieronde 2020

Zoals eerder in ons jaarverslag gemeld, is een huis aan huis collecte dit jaar niet mogelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uw kunt uw donatie overmaken op NL25RABO 0107 7395 42 Met vriendelijke groet, Huub Willems penningmeester

Ophalen zwerfvuil Boekend

We zijn op zoek naar een organisatie/vereniging/buurtschap uit Boekend, om tegen een kleine vergoeding, met ingang van 2021, 3 á 4 keer per jaar het zwerfvuil op te halen in het gebied

« Oude berichten
Secured By miniOrange