Oud papier ophalen

Beste bewoners, Namens V.V. de Worteleschrabbers vragen wij even aandacht voor het volgende. Zoals u weet halen wij tegenwoordig het oud papier op in ons dorp. Wij zouden het erg prettig vinden grote lege dozen klein te maken en niet zo neer te zetten. Tevens bij slecht weer graag uw oud papier pas zaterdag ochtend klaarzetten en niet de dag ervoor. Wij starten altijd vanaf 9u. Verder is het verzoek vanuit de gemeente het oud […]

Blerickse Herten verhuizen naar de Boostenhof

Blerick-Venlo, 16 november 2020 Per 1 december verhuizen wij officieel naar Café Feestzaal Boostenhof in de Boekend. Na dertig jaar op de Horsterweg, verlaten wij dus de Horsterweg voor de Boekend.

Donatieronde 2020

Zoals eerder in ons jaarverslag gemeld, is een huis aan huis collecte dit jaar niet mogelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uw kunt uw donatie overmaken op NL25RABO 0107 7395 42 Met vriendelijke groet, Huub Willems penningmeester

Ophalen zwerfvuil Boekend

We zijn op zoek naar een organisatie/vereniging/buurtschap uit Boekend, om tegen een kleine vergoeding, met ingang van 2021, 3 á 4 keer per jaar het zwerfvuil op te halen in het gebied

Nieuws van Sint Nicolaas

Beste kinderen uit de Boekend, We zijn weer in Nederland, in ons mooie, grote, witte huis. Gelukkig hadden we genoeg kolen en was de blokkade een vergissing van de Pieten.

« Oude berichten