Muziekfonds Boekend

image_print

Muziekfonds Boekend.

Op de jaarvergadering van dorpsraad Boekender Belang heeft het Muziekfonds Boekend een korte presentatie gegeven over haar doelstellingen en de mogelijkheden tot aanvraag voor een bijdrage aan een muziekopleiding, muziekevenement of een muziekproject. Uitgangspunt is een ondersteuning bieden aan evenementen of projecten waarbij Muziekvereniging/Harmonie Boekend betrokken zou zijn.

Om een en ander nogmaals rustig na te kunnen lezen hebben we de presentatie en toelichting vermeld in dit bericht. In deze presentatie zijn de onderstaande onderwerpen aangegeven:

1. Inleiding / aanleiding

Beste inwoners van Boekend,

Zoals bekend is Harmonie Boekend gestopt met haar activiteiten, enerzijds omdat er te weinig nieuwe leden waren en anderzijds doordat de “klankbezetting” van onze harmonie niet meer optimaal was. Een aantal pogingen in de vorm van gesprekken met evt. kandidaten, jeugdbenadering via scholenproject, benadering via de jeugdclub hebben niet geleid tot een optimale bezetting voor een Harmonie. Met pijn in het hart hebben we indertijd besloten te stoppen. Dit in goed overleg met onze toenmalige leden. Eveneens in overleg met onze leden hebben we indertijd besloten tot het oprichten van Stichting Muziekfonds Boekend. In dit fonds is het overgebleven eigen vermogen van de Harmonie opgenomen. Door de invloed van Corona op het verenigingsleven heeft het oprichten en “bedrijfsklaar” maken onze stichting wat langer geduurd

Wij, de oud-(bestuurs)leden van Harmonie Boekend, waren van mening dat het batig saldo van de harmonie ten goede moet komen aan de Boekend. We hebben dit verankerd in Stichting Muziekfonds Boekend. De inwoners van Boekend hebben ons immers jaren gesteund, zowel met de papieractie, de metaalactie en onze verjaardagsactie.

2. Stichting Muziekfonds Boekend

In onze statuten is het doel van onze stichting als volgt verwoord:

Financieel ondersteunen van (oud)leden van Muziekvereniging Boekend en of bewoners van Boekend op muzikaal en cultureel gebied en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voorwaarden: Aanvragers zijn: Oud-leden van Muziekvereniging / Harmonie Boekend, inwoners van Boekend, verenigingen en stichtingen uit Boekend met goede ideeën op muzikaal en/of cultureel gebied. Zij kunnen voor de uitwerking hiervan een aanvraag indienen bij Stichting Muziekfonds Boekend.

De aanvraag kan bestemd zijn voor een muziekopleiding en/of voor een evt. muziekprojectactiviteit die wordt gerealiseerd in het leefgebied van Boekend.

Het bestuur van de stichting bestaat uit oud- bestuurders van Muziekvereniging Boekend. Goed om te weten, de stichting heeft geen winstoogmerk, haar bestuurders zijn onbezoldigd.

3. Mogelijkheden: Hoe gaan we dat doen? Welke mogelijkheden zijn er?

3.a Aanvraag ter medefinanciering van de ontwikkeling van een muzikaal talent.

 Deze aanvraag voor individuele ondersteuning dient te bestaan uit een toelichting, een duidelijk plan van aanpak en een opgave van de kosten, evenals de eigen bijdrage en de gevraagde bijdrage vanuit stichting muziekfonds Boekend.

De stichting muziekfonds Boekend hanteert als richtlijn dat een aanvrager, in principe, één keer per jaar een aanvraag kan indienen m.u.v. muzieklessen. Het toe te wijzen bedrag wordt per aanvraag vastgesteld.

De toegewezen bedragen zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde belastingen. De aanvrager dient alle eventuele verschuldigde bedragen zelf te voldoen. Indien van toepassing is de ontvanger zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte

3.b Aanvraag voor muziekactiviteit gelden de volgende regels:

Bij aanvraag voor een muziekactiviteit dient deze te bestaan uit een toelichting, een duidelijk plan van aanpak. Deze activiteit draagt bij aan een muziek gerelateerd evenementof draagt bij aan het versterken van de lokale leefomgeving Boekend. Het evenement is openbaar toegankelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderfeesten zoals Sintermerte, Sinterklaas maar ook aan festiviteiten rondom Koningsdag, La La Boekend, Vastenavond in Boekend enz. enz.

De toegewezen bedragen zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde belastingen. De aanvrager dient alle eventuele verschuldigde bedragen zelf te voldoen. Indien van toepassing is de ontvanger zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.

3.c Aanvraag voor een muziekproject:

Bij aanvraag voor een muziekproject/muziekactiviteit dient deze te bestaan uit een toelichting, een duidelijk plan van aanpak en een sluitende begroting. Het project dient daarmee in zijn geheel financieel evenals uitvoerend haalbaar te zijn.

Bij aanvraag voor een muziekproject geldt de voorwaarde dat er meerdere financiële bronnen zijn. Ofwel; de stichting zal niet 100% bijdragen.

De aanvraag vanuit een muziekproject/activiteit betreft een eenmalige uitgave die niet behoort tot de normale exploitatie.

De toegewezen bedragen zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde belastingen. De aanvrager dient alle eventuele verschuldigde bedragen zelf te voldoen. Indien van toepassing is de ontvanger zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.

4. Waar aan te vragen:

Aanvraagformulieren voor de diverse categorieën zijn beschikbaar bij de secretaris.

Stichting muziekfonds Boekend. Kockerseweg 50, 5927 PH Boekend

e-mailadres: muziekfondsboekend@ziggo.nl

en via de site van dorpsraad Boekender Belang.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com