Agenda

sep
4
za
Oud papier ophalen
sep 4 @ 09:00 – 12:00
sep
16
do
Jaarvergadering Boekender Belang @ Boostenhof
sep 16 @ 20:00
Jaarvergadering Boekender Belang @ Boostenhof

JAARVERGADERING BOEKENDER BELANG

 

Op donderdag  16 september 2021 om 20.00 uur  in de Boostenhof

 

Het bestuur van Boekender Belang nodigt u van harte uit deze jaarvergadering bij te wonen.

 

Gezien de omstandigheden m.b.t. Corona hebben wij in 2020 geen jaarvergadering kunnen organiseren. We hebben jullie periodiek middels een huis aan huis nieuwsbrief geïnformeerd over de actualiteiten.

 

Nu het weer mogelijk is om een vergadering te organiseren, willen we deze graag op
16 september a.s. houden. Door de nog steeds geldende beperkingen, willen we in deze vergadering alleen terugkijken naar 2019 en 2020 voor zover mogelijk. Actualiteiten en nieuwe te benoemen thema’s zullen we in het voorjaar 2022 op de agenda plaatsen. Voor nu willen we volstaan met korte terugblik.

 

AGENDA

 • Opening
 • Secretarieel verslag
 • Financieel verslag/verslag kascommissie en verkiezing lid kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar: Huub Willems, Frans Gubbels, Harry Verstegen en Wilmie Fleuren

 • Rondvraag

 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Boekender Belang

 

 

sep
25
za
La La Bookend 2021 @ Boosterveldje
sep 25 @ 19:00 – sep 26 @ 00:00
sep
28
di
Hoorzitting fusievoorstel Parochiefederatie @ Antoniuskerk Blerick
sep 28 @ 20:00
Hoorzitting fusievoorstel Parochiefederatie @ Antoniuskerk Blerick

Geachte parochianen,

 

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick is voornemens, de Federatie om te zetten naar een Fusieparochie. De huidige Federatie, opgericht per 1 jan. 2010, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk.

Een Federatie is een organisatievorm, die ons inziens helaas niet echt bijdraagt tot een gevoel van één kerkgemeenschap voor geheel Blerick en omgeving. Ook juridisch gezien heeft een federatie geen zeggenschap.

Het bisdom streeft bij een Federatie dan ook naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie naar één nieuwe parochie met één naam en één officiële parochiekerk. De andere kerken blijven bij een fusieparochie voortbestaan, maar dan als kapel, waarbij de erediensten gewoon blijven plaatsvinden.

Het kerkbestuur wil om historische redenen de Fusieparochie de naam St. Lambertusparochie geven met de St. Antonius van Paduakerk als de parochiekerk.

De St. Josephkerk wordt dan de St. Josephkapel, de Johannes de Doperkerk dan de St. Johannes de Doperkapel en de Maria Onbevlekt Hart van Mariakerk dan de Onbevlekt Hart van Mariakapel.

In een hoorzitting, onder voorbehoud van Corona regelgeving, gepland op dinsdag 28 september aanvang 20 00 uur in de parochiekerk van Antonius van Pauda, zullen de parochianen uitgenodigd worden om dit voorstel te bespreken. Uiteraard kunt u ook nu reeds per mail/brief reageren op dit plan. (e-mail adres:  parochiekantoor@rkpfblerick.nl)   U bent van harte welkom.

Vervolgstap: Vooropgesteld, dat het kerkbestuur de medewerking heeft van de parochianen, zal deze bisschop Smeets dan verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd.  De streefdatum van ingang van deze fusieparochie is 1 januari 2022.

Namens het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick

Voorzitter: Pastoor R. Muprappallil

Secretaris: Mon Wismans

okt
2
za
Oud papier ophalen
okt 2 @ 09:00 – 12:00
nov
6
za
Oud papier ophalen
nov 6 @ 09:00 – 12:00
nov
20
za
Lege flessenactie Blerickse Herten
nov 20 @ 09:30 – 14:30
nov
28
zo
Sinterklaas in de Boekend
nov 28 @ 14:30 – 16:30

Beste kinderen van de Boekend,

 

Eindelijk kan ik ook weer naar de Boekend!

LET OP: Kijk goed naar de datum, want ik kom op zondag 28 november bij jullie.

 

Hoe gaat het met jullie?

Met ons hier in Spanje gaat alles goed. Iedereen is goed uitgerust en heeft weer heel veel

zin om naar de Boekend te komen. Natuurlijk hopen wij dat jullie ook komen.

Dit jaar ben ik er op 28 november vanaf 14.30 uur in de Boekend.

Niet in de kerk zoals andere jaren, maar we trekken door het dorp.

Ik heb de jeugdclub en Boekender Belang gevraagd om daar een plan voor te maken.

 

Ik ben dus erg benieuwd wat we dit jaar beleven in de Boekend.

 

De pieten hebben gevraagd of de kinderen ook eens zelf mogen kiezen wat ze maken

voor het feest.

Natuurlijk mag dat en dus mogen jullie zelf kiezen of je iets wil maken en wat je dan maakt.

De prijsjes hiervoor hebben we in ieder geval bij ons.

 

Ik hoop trouwens ook  dat de Blerickse Herten van de partij zullen zijn. Dan zullen er weer mooie klanken klinken in de Boekend en leuke liedjes gespeeld worden.

Hopelijk zingen jullie dan mee.

 

Tot 28 november allemaal!!

 

Groetjes,      De Sint  en natuurlijk ook van de Pieten

 

dec
4
za
Oud papier ophalen
dec 4 @ 09:00 – 12:00
mrt
10
do
Jaarvergadering Boekender Belang @ Boostenhof
mrt 10 @ 20:00
Jaarvergadering Boekender Belang @ Boostenhof

JAARVERGADERING BOEKENDER BELANG

 

 

 

Het bestuur van Boekender Belang nodigt u van harte uit deze jaarvergadering bij te wonen.

 

AGENDA

 • Opening
 • Jaarverslag 2021, te lezen op de website: boekenderbelang.nl
 • Financieel verslag 2020-2021/verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie/donatieronde
 • Bestuursverkiezing

– Aftredend en niet herkiesbaar:   Peter Titulaer en Dree Kuipers

– Bestuurswijziging:                    voorstel nieuwe voorzitter, Frans Gubbels

– Voorstel nieuwe bestuursleden:  Peter Delissen en Mark Steegh

– Nieuwe kandidaten kunnen tot één week vóór de vergadering contact opnemen met één van de bestuursleden

 • Informatie/mededelingen door de wijkagent van de politie
 • Overige zaken/mededelingen, o.a.

– verkeer

– groenvoorziening

– jeugdactiviteiten

– Boosterveldje

– diversen

Pauze

 • Toelichting mbt de windturbines, burgerparticipatie en het leefbaarheidsfonds;
  Peter Pasmans (SamenStroom)
 • Rondvraag
 • Slot

 

Het bestuur van Boekender Belang zou het fijn vinden als veel mensen komen om mee te denken, ideeën aan te reiken en mee te praten om de leefbaarheid in de Boekend zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

 

ZIJN ER NIEUWE IDEEËN?  LAAT HET ONS WETEN !

 

Zoals gebruikelijk staat de koffie voor u klaar.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Boekender Belang

Secured By miniOrange