Jaarvergadering Boekender Belang

image_print

UITNODIGING

JAARVERGADERING BOEKENDER BELANG

 

Op donderdag 9 maart 2023 om 20.00 uur in de Boostenhof, Heymansstraat 125

Het bestuur van Boekender Belang nodigt u van harte uit deze jaarvergadering bij te wonen.

AGENDA

 • Opening
 • Jaarverslag 2022. Dit wordt geplaatst op de website: boekenderbelang.nl
 • Financieel verslag 2022 / verslag kascommissie en verkiezing lid kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing

– Aftredend en niet herkiesbaar: Karin Niessen en Wendy Heuvelmans

– Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als u hier interesse voor heeft,  wordt u verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden

 • Overige zaken / mededelingen, onder andere:
 • Jeugdactiviteiten
 • Verkeer
 • Nieuwsbrief / communicatie / openbare vergaderingen
 • Herbestemming kerk
 • Woonvisie / dorpsontwikkelingsplan
 • Gelden leefbaarheidsfonds. Toelichting door de Kerngroep leefbaarheidsfonds
 • Verduurzaming Boekend
 • Rondvraag
 • Slot

Zoals gebruikelijk staat de koffie voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Boekender Belang

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com