Nieuws fusieparochie Hlg. Lambertus

Beste mensen van Boekend,

Zoals jullie wellicht al weten heeft er met ingang van 1 januari een fusie plaats gevonden en zijn alle parochies van Blerick, Boekend en Hout-Blerick verenigd in 1 parochie, de parochie van de hlg. Lambertus.

Op zondag 18 december is er in de St.Antoniuskerk zingen rond de kersstal., een muziekprogramma met medewerking van verschillende zangvereniging. Aanvang 14 .00 uur, toegang gratis.

Zaterdag 24 december 18.00 uur is de kerstkerkdienst  met medewerking van het zangkoor in de kerk van Boekend.

Voor alle duidelijkheid, de kerk wordt op zondag 21 mei in een plechtige viering aan de eredienst onttrokken. Tot die datum is er gewoon op de laatste zaterdag van de maand om 18 00 uur een viering.

De Prinsemis 2023 staat voor zondag 5 februari .  aanvang 11.30 uur.

Secured By miniOrange