Hoorzitting parochiekerk

image_pdf

UITNODIGING VOOR DE HOORZITTING VAN DE ONBEVLEKT HART VAN MARIAKERK

PHL 100-22                          22 september 2022                                                                                                                                                                          

Geachte parochiaan,

Het kerkbestuur van de R.-K. Parochie Heilige Lambertus is voornemens, de Onbevlekt Hart van Mariakerk   per 31.12.2022 aan de eredienst te onttrekken.

U bent uitgenodigd om  dit voorstel te bespreken in de hiervoor geplande hoorzitting op 22 september 2022  om 20:00 uur in voornoemde kerk.

Voor de hoorzitting is vicaris H. Quaedvlieg, deken Spee en pastoor P. Lipsch uitgenodigd een en ander toe te lichten.

Zoals u ongetwijfeld bekend is, is per 01-01-2022  de Parochiefederatie Regio Blerick van 7 parochies omgezet in de fusieparochie R.-K. Parochie Heilige Lambertus.

Het pastorale team tezamen met het kerkbestuur van de R.-K. Parochie Heilige Lambertus stellen alles in het werk om de parochiegemeenschap te vitaliseren.

De opzet is om de hoofdkerk van de fusieparochie voor alle parochianen van de voormalige 7 parochies intensiever te gaan gebruiken en tevens aanzienlijke besparingen te realiseren voor wat betreft  onderhoudskosten en energiekosten van de gebouwen binnen de fusieparochie.

In 2021 vertoonde het financieel overzicht van de 7 parochies een tekort van €100k en voor 2022 wordt voor de fusieparochie een idem tekort verwacht.

U zult begrijpen, dat bij groot onderhoud en met de nieuwe energiekosten dit verlies een veelvoud zal gaan bedragen.

Agenda

  1. 20:00 uur: Opening door pastoor Muprappallil

                begroeting van de aanwezigen en in het bijzonder vicaris-generaal H. Quaedvlieg, deken

  1. Spee en pastoor P. Lipsch
  2. Pastoor Muprappallil:  toelichting op het voornemen om de Onbevlekt Hart van Mariakerk

te onttrekken  aan de eredienst per 31-12-2022

  1. Vicaris-generaal Quaedvlieg: visie vanuit het bisdom
  1. Deken Spee: visie vanuit het dekenaat
  1. 20:40 uur: pauze
  1. 21:10 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen
  1. 21:30 uur: sluiting  met een woord van dank voor eenieders aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten,

Kerkbestuur  R.-K. Parochie Heilige Lambertus

 

___________________________________

Parochiekantoor Blerick

Baarlosestraat 1

Telefoonnummer 077-3873929

Geopend: Dinsdag, Donderdag, Vrijdag

Van 10:00 tot 12:00 uur

Website: www.rkpfblerick.nl

E-mail: parochiekantoorblerick@kpnmail.nl

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Secured By miniOrange