Zienswijze OTB Zaarderheiken Boekenderbelang

image_pdf

Zienswijze ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

Om de filevorming in en rond knooppunt Zaarderheiken te verminderen is een bestuurlijke voorkeursoplossing bedacht bestaande uit de verbreding van de oostelijke parallelbaan met één rijstrook vanaf het begin van de parallelbaan tot de verbindingsboog.

Op zich is het goed dat er plannen zijn ontwikkeld om tot een betere doorstroming op de A73 te komen. Waar we ons wel zorgen over maken zijn de gevolgen voor de inwoners van het dorp Boekend.

Van overschrijding van de geluidproductieplafonds (GPP’s) bij Boekend is al gedurende langere tijd sprake. Aangegeven wordt dat het ontwerptracébesluit (OTB) mede als doel heeft om de overschrijding van de GPP’s op te heffen. Vanwege financiële doelmatigheid worden in de OTB toch op maar liefst in totaal een zestigtal plekken de geluidproductieplafonds verhoogd.

De bewoners van Boekend, Blerick en Hout-Blerick dragen al jarenlang de gevolgen van de aanleg van de A73 en later de A74. Steeds weer moet je constateren dat er sprake is van een toegenomen overlast, doch adequate maatregelen blijven veelal uit. Ook in dit OTB gaan financiële/economische belangen weer boven de belangen van de bewoners.

Het treffen van geluidmaatregelen ten behoeve van de Boekend is volgens de plannen simpelweg te kostbaar. Volgens die plannen is ook van belang dat het om een plek gaat waar minder woningen staan. Die redenering heeft tot gevolg dat je als inwoner van een klein dorp altijd aan het kortste eind zult trekken.

Op een gegeven moment zul je als overheid de vraag moeten beantwoorden of je de bewoners nog recht in de ogen kunt kijken. In dit geval wordt uitsluitend naar het doelmatigheidscriterium gekeken, doch als overheid dien je ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.

Boekend, Blerick en Hout-Blerick hebben te maken met overlast vanwege het toegenomen verkeer via de wegen, de spoorwegen en de aanleg van een railterminal. Het industriegebied wordt almaar groter. Ook is in de aanleg van een windturbinepark voorzien. Door al die infrastructurele ontwikkelingen worden de bewoners zwaar getroffen.

Verhoging van de geluidproductieplafonds is volgens ons niet de oplossing. We menen dat er aanvullende geluidmaatregelen moeten worden getroffen ten behoeve van de bewoners van de Boekend.

Hoogachtend,

Belangenvereniging Boekender Belang / Dorpsraad Boekend