Welkom op Open Energiedag

Op zaterdag 17 september vindt de landelijke Open Energiedag plaats. Tijdens deze dag openen vele duurzame energieprojecten hun deuren. Windpark Greenport Venlo doet dat ook! U bent tussen 13 en 16 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen, u te laten informeren én met elkaar het gesprek aan te gaan. De Open Energiedag vindt plaats bij de achtste windturbine, gelegen langs de Newtonweg, ingang bij de zandwinning/zandgroeve van Hecker B.V.

Informatie over diverse onderwerpen

De Open Energiedag wordt georganiseerd in samenwerking met diverse betrokken partijen, zoals energiecoöperatie Samenstroom. Er zijn verschillende informatiestandjes en presentaties. Zo krijgt u informatie over – of kunt u vragen stellen over – bijvoorbeeld het Windpark, het leefbaarheidsfonds, hoe u thuis kunt verduurzamen en over bredere duurzame ontwikkelingen in de regio. 

Meer informatie volgt

Heeft u interesse om de Open Energiedag te bezoeken? Noteer de datum dan alvast in uw agenda. Direct na de zomervakantie informeren we over het precieze programma en verdere details.

We kijken er naar uit om u op 17 september te mogen ontvangen!
Kern met pit

Leefbaarheidsfonds

Beste mensen,

Enige tijd geleden zijn we het traject gestart met toewijzen van het bedrag wat voor Boekend gereserveerd is in het leefbaarheidsfonds van het windturbinepark (ca 167.000) . Iedereen heeft zijn ideeen kunnen indienen tot 26 juni.

We zijn blij verrast met het grote aantal ideeen wat is aangeleverd.

We zijn met de werkgroep bezig om de aangeleverde ideeën op de criteria te beoordelen en op thema in te delen. Zo zijn er een aantal ideeën die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Daarom zijn we hierover met de gemeente in gesprek gegaan.

Het kan zijn dat een van de commissieleden binnenkort contact opneemt om het idee verder helder te krijgen zodat van een idee een daadwerkelijk plan gemaakt kan worden. Dit vraagt om zorgvuldigheid en tijd..

Zodra de ideeen goed bekeken zijn, zullen we ze in een openbare vergadering gaan voorstellen.

We houden u op de hoogte

Bedankt voor uw betrokkenheid !!

Werkgroep Leefbaarheidsfonds
Stankoverlast Tradeport

Beste mensen,

Een aantal mensen heeft zich de laatste tijd gemeld die op maandag 1 augustus een sterke stanklucht, komende vanaf Tradeport, hebben opgemerkt.

Wellicht zijn er meerdere mensen die deze lucht hebben waargenomen, of die vaker een stanklucht vanaf Tradeport hebben waargenomen.

We willen u vragen om melding te maken op info@venlo.nl indien u een stanklucht vanaf tradeport bemerkt. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij melding aan de gemeente ook een melding te doen op secretariaat@boekenderbelang.nl

Boekender Belang gaat dit punt aankaarten bij de Gemeente Venlo. 

Alvast bedankt

Boekender Belang