1

Streep door Vastelaovend 2022 V.V. de Worteleschrabbers

gen Prinse en georganiseerde vastelaovesaktiviteite in d’n Bookend

Donderdaag 23 december 2021

As gevolg van de corona maatregele zal d’r in 2022 veur ’t twiëde jaor op riej gen Prins waere oétgerope en georganiseerde vastelaovesevenemente en -aktiviteite plaatsvinde in d’n Bookend.

V.V. de Worteleschrabbers betreurt dit, as levendige vereiniging, ten zieërste maar oetintelijk is de volksgezôndheid van de minse ’t allerbelangriékste!

Weej wille ’t Schrabberstrio oetzich beeje op ein volledig program en aevel kinne weej det op dit moment neet garandere. ’t Trio zal den auk nag ein jeurke geheim blieve.

Zal dit beteikene det er in 2022 huulemaol gen vastelaovend is? Mocht de situatie ’t toelaote, zal d’r veur ein groët deil in 2022 un ôngeorganiseerde en alternatieve vastelaovend zien, aevel kleinschaolig van karakter.

Ôs vastelaoveshert bloojt als we bedinke wéér ein jaor gen vastelaovend te kinne viere, maar zulle volgend jaor ózze naam weer ieër aan doon.

Veur noow, al ’t beste gewins en bliéf gezônk!

Names V.V. de Worteleschrabbers
Online bijeenkomst Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Waardering voor de mantelzorger (Stadspas Venlo)

Door de aangescherpte coronamaatregelen is het lastiger geworden om uiterlijk voor 31 december 2021 het bedrag wat staat op uw Stadspas Venlo te besteden; winkels, restaurants e.d. zijn immers minder lang open. Daarnaast bent u wellicht ook voorzichter geworden en zoekt u de drukte niet op, daar u immers een zorgvrager helpt. U wilt vrij blijven van corona en zeker de zorgvrager niet besmetten.

Het College van de gemeente Venlo heeft daarom besloten, dat het bedrag dat nog op uw pas staat ook in 2022 gebruikt kan worden. Het saldo vervalt dus NIET op 31 december 2021.

 

Heeft u het bedrag al helemaal gebruikt, dan verandert er niets voor u.

 

2022

De waardering 2022 à € 75,00 kunt u vanaf 1 februari 2022 t/m 31 oktober 2022 aanvragen of verlengen. Dit kan als volgt:

Aanvragen 

Vraagt u voor de eerste keer mantelzorgwaardering aan? Dan vraagt u dit aan via Incluzio Sociale Basis. Stuur daarvoor een email naar: isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl. U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd via mail. Wilt u liever persoonlijk contact met Incluzio Sociale basis? Bel dan met: 088-2987653.  Zij helpen met de aanvraag.

Verlengen 

Kreeg u in 2021 al mantelzorgwaardering en bent u al in het bezit van een Stadspas Venlo? Dan kunt u de regeling voor 2022 online verlengen in uw persoonlijke omgeving op www.stadspasvenlo.nl/inloggen. Verlengen is mogelijk vanaf 1 februari 2022.

Het bedrag op de Stadspas dient uiterlijk 31 december 2022 te zijn besteed.

Heeft u nog vragen n.a.v. dit bericht, dan kunt u een mail sturen naar de gemeente Venlo te weten p.cox@venlo.nl. U krijgt z.s.m. een reactie.

Met vriendelijke groet,

Team Mantelzorg Venlo | Incluzio Sociale Basis

Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick

T 088-298 76 53 | E ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
I www.incluziosocialebasis.nl | FB  www.facebook.com/mantelzorg.incluzio.venlo   
Sinterklaas BEDANKT

Beste kinderen van de Boekend,

Sinterklaas heeft alweer een brief voor jullie.

Lees hem maar snel!

Lieve kinderen van de Boekend,

Wat was het fijn om jullie allemaal weer eens te zien!

Mijn pieten en ik vonden het heerlijk om door de Boekend te rijden en jullie te zien optreden. 

De koekjes die jullie gebakken hebben zijn natuurlijk al op. Ze waren heerlijk.

Al jullie mooie werkjes krijgen een plek in de gang van mijn huis en daar loop 

ik elke dag langs.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de leuke tijd bij jullie en zeg:

ADIOS!!

Lieve groetjes van de Sint.

Wij bedanken Sinterklaas natuurlijk ook voor zijn bezoek aan de Boekend en hopen dat hij volgend jaar weer wil komen!

Iedereen die zich dit jaar op welke manier dan ook heeft ingezet om Sintermerte en Sinterklaas in de Boekend zo goed te laten verlopen

Dank!

Namens jeugdclub Don Bosco en Boekender Belang
Sint Maarten BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken voor weer een fijn feest!!

DANKJEWEL!!

Groetjes,

Jeugdclub Don Bosco 

Boekender Belang

LET OP!!! Sint Maarten en Sinterklaas 2022

Ook in 2022 kan iedereen uit de Boekend de bonnen voor kinderen of kleinkinderen t/m groep 8 op een vooraf aangegeven datum, tijd en plaats afhalen en/of kopen

De informatie hierover kunt u t.z.t. lezen in de Schakel en/of de site van Boekender Belang.

Groetjes, 

Jeugdclub Don Bosco en Boekender Belang