1

Winteropvang geopend

Informatie Gemeente Venlo:
Gelet op het feit dat de komende nachten de gevoelstemperatuur -3 graden of minder is binnen de regio Noord- en Midden-Limburg,
wordt de winteropvang vanaf vandaag 28 november tot en met zondagavond 3 december,  opengesteld voor daklozen op vrijwillige basis.
Volgens de procedure Winterregeling 2021.
Daarna wordt opnieuw bekeken hoe de weersituatie is.
Boekenderbelang en de omwonenden zijn geïnformeerd over de opening en de betrokken instanties. Komende vrijdag volgt nog een uitleg over het beheersplan en kunnen we vragen stellen.
Voor onverkwikkelijke situaties wordt verwezen naar de politie.
Wijkagent Boekend 0900-8844 Of laat via de website van de politie een bericht achter. Bij spoed bel 112.
Update daklozenopvang

Op maandag 30 oktober heeft Boekender Belang samen met enkele omwonenden van de voetbalvelden van VCH op het stadskantoor een gesprek gehad over de winteropvang daklozen. Van de kant van de gemeente Venlo namen wethouder Smeets, een beleidsadviseur en de stadsdeelmanager deel aan het gesprek.Bij de daklozen winteropvang gaat het om een voor de gemeente verplichte opvang bij koud weer. De gemeente is druk doende om een permanente locatie te realiseren die niet in Boekend is gelegen. De plannen hiervoor zijn vergevorderd, zodat vanaf de volgende winter een tijdelijke opvang niet meer nodig is als alles goed verloopt.

Momenteel gaat het bij de opvang vrijwel uitsluitend om arbeidsmigranten die geen huisvesting (meer) hebben en (nog) niet terug naar hun land kunnen of willen. De opvang is open van 19.00 tot 9.00 uur vanaf een gevoelstemperatuur van drie dagen achtereen -3 graden of een dag -5 graden. Daarna lopen ze weer terug naar het centrum van Venlo. Ervaring leert dat tussen 3 en 32 mensen hier gebruik van maken. Indien zich meer mensen melden worden deze elders onder gebracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft intern overeenstemming over de tijdelijke opvang in Boekend, omdat dit op korte termijn de enige beschikbare locatie is. Momenteel is men bezig met het aanpassen van de inrichting van de lokalen van VCH. Binnen enkele weken moet dit klaar zijn. De  vergunningen procedures lopen nog. Boekender Belang wil omgevingsoverlast voorkomen. Afgesproken met de wethouder is dat er door de gemeente een veiligheidsplan wordt opgesteld. Hierin moeten onze zorgen verwerkt worden met onder andere toezicht onderweg naar de opvang en in de omgeving van het terrein. Ook dient er een contactpersoon voor calamiteiten benoemd te worden. De bedoeling is om dit plan op 20 november met de gemeente te bespreken.
Daklozenopvang Boekend

Beste inwoners,

Tijdens de informatiebijeenkomst van Boekenderbelang op 18 september hebben een aantal bewoners vragen gesteld over de tijdelijke nachtopvang aan de Langvenweg. Recente ontwikkelingen en discussies met de betrokken bewoners  hebben ertoe geleid dat we ons standpunt enigszins bijgesteld hebben.We gaan de bewoners ondersteunen in gesprekken bij de gemeente. Een eerste gesprek met de wethouder is inmiddels gepland. In de bijlage een brief waarin de standpunten van deze bewoners verwoord staan.

 

Document: Vragen mbt daklozenopvang
Bijeenkomst Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent verzachtend.
Palliatieve zorg is de zorg en ondersteuning die erop
gericht is de zorgvrager met een levensbedreigende ziekte of kwetsbaarheid een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. ‘Leven toevoegen aan de dagen’.
Tegels Eruit, Planten erin!

Workshop: ‘een levende tuin maak je zelf’

Wil jij ook een tuin met meer kleur en meer leven? Doe dan mee aan de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf.’
Op donderdag 12 oktober organiseert IVN Natuureducatie, in opdracht van de gemeente Venlo, een workshop om zelf aan de slag te gaan in je tuin. Ervaren natuurexperts delen inspiratie, tips en voorbeelden om jouw tuin aantrekkelijker te maken. Voor jezelf en voor vogels, insecten en andere dieren. Een echte levende tuin! Voorafgaand aan de workshop krijg je een rondleiding bij de Ecologische Stadstuin Venlo.

De workshop is gratis en aanmelden kan hier Workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ – Limburg (ivn.nl)

Ps. Wist je dat je gratis of met korting planten kunt krijgen in ruil voor tegels? Wip je tegels eruit en schrijf je in. Klik hier voor meer informatie en om mee te doen aan de actie.