Categorie: Gemeente Venlo

image_print

Mededeling gemeente Venlo

Tijdens de door de gemeente Venlo georganiseerde informatiebijeenkomst over de voorgenomen winteropvang daklozen aan de Langvenweg 8 (clubgebouw VCH) zijn er door de aanwezigen duidelijke klachten geuit over de huidige situatie  rondom dit terrein m.b.t. rondhangende jeugd, vervuiling en druggebruik. “Het signaal is doorgegeven aan collega’s van handhaving bij de gemeente. Tevens is het gedeeld met de wijkagent. De wijkagent had hierover al meerdere keren meldingen gekregen. Politie, handhaving en straatcoaches zullen deze locatie de […]

Infoavond winteropvang daklozen Boekend

Gemeente Venlo is voornemens om voor het seizoen 2023-2024 de tijdelijke winteropvang voor daklozen te realiseren in de gebouwen van VCH in de Boekend. Op 13 september is hierover een informatieavond in het voormalig clubgebouw van VCH. De reacties van de bewoners, ondernemers en bedrijven worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het college over de tijdelijke locatie. .

De Luisterlijn

De Luisterlijn: opnieuw ruim driehonderdduizend gesprekken in 2022, vooral over geestelijke gezondheid  In 2022 voerden vrijwilligers van de Luisterlijn maar liefst 333.937 gesprekken, blijkt uit het jaarverslag. Onderzoek laat zien dat de organisatie, die dag en nacht bereikbaar is voor een goed gesprek of een luisterend oor, grote maatschappelijke impact heeft.

Bijeenkomst mantelzorg

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo)? De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Het is zorg voor de meest kwetsbaren. De Wmo zorgt voor de ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het is belangrijk […]

Mantelzorg en gezondheid

Voor mantelzorgers in de gemeente Venlo

Volgende pagina »
Secured By miniOrange