Nieuw in de Boekend

Stichting Cultureel Platform Quo Vadis

Tien jaar geleden ontstond uit een groep enthousiaste inwoners n.a.v. het 35 jarig jubileum van de muziekvereniging Harmonie Boekend  de musical “In de zevende hemel”.

Vijf jaar later gevolgd door de KinderKerstmusical “De drie rovers en de ster”.

Deze musicals zijn met enthousiaste medewerking van veel inwoners van jong tot oud tot stand gekomen. In de afgelopen jaren hebben wij in de wandelgangen gemerkt en gehoord dat spelers, crew en toeschouwers nog steeds hele goede herinneringen hebben aan deze musicals en zelfs de wens uitspraken wanneer er weer een volgend project van start zou gaan.

In 2023 was de tijd rijp om deze handschoen op te pakken en werd, in het diepste geheim,  gestart met het schrijven van een script. Het project begon geleidelijk aan steeds meer vorm te krijgen, waarna het idee ontstond om in de komende jaren meer en ook andersoortige projecten te gaan organiseren met kunst en cultuur als uitgangspunt.
Zo geschiedde en kwam op 30 november 2023 Stichting Cultureel Platform Quo Vadis tot stand.

Terugkijkend vindt de oprichting van deze stichting eigenlijk zijn oorsprong in onze allereerste musical “In de zevende hemel”. De stichting ontleent zelfs zijn naam aan deze musical namelijk Quo Vadis, hetgeen “Waar gaat gij heen?” betekent.
In kunst en cultuur kun je namelijk veel wegen bewandelen zoals bijvoorbeeld schilderen, beeldhouwen, theater, muziek en dans.
Boekend staat bekend om zijn saamhorigheid en kent een bloeiend verenigingsleven. Maar ook individueel zijn mensen bezig met creatieve activiteiten. Met onze stichting zijn wij daarom mede op zoek naar deze “verborgen” talenten!  Het Cultureel Platform Quo Vadis wil voor deze doelgroepen afzonderlijk en/of gezamenlijk een podium bieden.

De ervaring van beide oprichters is gebaseerd op het organiseren van de twee eerder uitgevoerde musicals. Mede daarom hebben we als eerste project van de stichting wederom voor een theaterstuk gekozen. Geen musical deze keer, maar wel een voorstelling waarin toneel, muziek en dans samen komen. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang en zodra deze zijn afgerond zullen wij een oproep doen voor geïnteresseerden die aan deze voorstelling willen meewerken.

Dus houd ogen en oren open voor de  ‘roddels en geruchten’ je weet maar nooit of ze echt waar zijn……..

Namens initiatiefnemers 

Dorinde Smits en Christine Verhoeven.

 

Stichting Cultureel Platform

Quo Vadis

Secretariaat Boekend

c.p.quovadis@outlook.com
Update herbestemming Kerk

De kerk is inmiddels “leeg” gemaakt en opgeleverd aan de nieuwe eigenaar, Lebe Group. De vergunning voor de verbouwing van de kerk is afgegeven. Echter, er kan voorlopig nog geen begin gemaakt worden met de daadwerkelijke verbouwing. Er loopt een onderzoek naar aanwezigheid van vleermuizen. Dit onderzoek loopt tot juni 2024. Tot die tijd kunnen er geen (grootschalige) bouwwerkzaamheden plaatsvinden.
Het voornemen is om met de mogelijkheid tot inschrijven voor de appartementen een begin te maken zodra de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden begonnen zijn. Lebe Group zal de inschrijvingen en toewijzing van de appartementen beheren. Dhr. Frank Berden van Lebe Group is voornemens om via de website van Lebe Group een mogelijkheid tot inschrijven te maken. Informatie hierover wordt via de site en nieuwsbrief van Boekender Belang gedeeld. We houden contact met Frank Berden over de voortgang.
beLUISTERBOEKend

Heb jij ook zo’n onvergetelijke herinnering of anekdote aan het rijke verenigingsleven of aan een evenement in de Boekend? Dan zoek ik jouw verhaal!

Voor een nieuw cultureel erfgoedproject beLUISTERBOEKend ben ik, creatief conceptbedenker Hans Lenders, op zoek naar vertellingen van Boekendenaren. Op zoek naar bijzondere, unieke, hilarische en/of persoonlijke herinneringen uit jouw rijke verenigingsleven (van vroeger tot nu). Verhalen die ik ga vastleggen door middel van korte interviews. Vertellingen die gebundeld worden op een digitaal platform, aangevuld met fotomateriaal passend bij het verhaal.

Deze vertellingen zullen rondom de zomer 2024 via een wandeling door de Boekend voor iedereen te beluisteren zijn via QR-codes die her en der in het dorp zullen verschijnen. De Boekend als wandel-luisterboek! Emotioneel erfgoed als inspiratiebron en als een kist vol herinneringen over de rijke historie en het rijke nu van het verenigingsleven in deze kleine en hechte gemeenschap.

Ik ben op zoek naar een grote diversiteit aan verhalen vanuit zoveel mogelijk verenigingen/ evenementen. Heb jij zo’n ultieme herinnering en wil jij die delen met jouw dorpsgenoten? Neem dan contact op via: hans@hanslenders.com en wie weet wordt jouw verhaal opgenomen in beLUISTERBOEKend.
Geliskensdijkweg en duiker

Geliskensdijkweg en duiker worden opgeknapt.

De duiker onder de Geliskensdijkweg, waar de oude Everlose beek liep, is inmiddels 75 jaar oud. Er stroomt niet meer veel water door, maar de duiker blijft nodig.Geliskensdijkweg

Het is gebleken dat de duiker versleten is en verzakkingen zijn niet langer uit te sluiten. Redenen genoeg om dit in het eerste kwartaal 2024 aan te pakken. Wellicht wordt de duiker geheel verwijderd, hetgeen een wegafsluiting tot gevolg zal hebben.

Eventuele hinder wordt zoveel mogelijk vermeden. De werkzaamheden zullen starten zodra de vergunningen binnen zijn. Omdat de weg in zijn geheel opnieuw geasfalteerd gaat worden voor de zomer, heeft Boekenderbelang gevraagd ook de versmalde doorgang iets te verbreden, zodat het voor voetgangers en fietsers minder gevaarlijk wordt.

Deze week werden er onderhoud-werkzaamheden aan de bomen langs de weg uitgevoerd. Er is gebleken dat drie grote bomen op de hoek bij „van Susteren“ zeer slecht zijn. Er zitten zwammen in hetgeen betekent dat er rot in zit. Een  boom specialist onderzoekt wat er moet gebeuren. Wellicht worden deze later gerooid.  
Alweer (bijna) een jaar om.

Wat vliegt  de tijd. Soms lijkt het wel of wij de tijd niet meer bij kunnen benen. Maar alweer is er bijna een jaar om. Voor sommigen onder u zal het misschien  een jaar zijn wat er beter niet had kunnen zijn, en voor anderen zou het jaar door mogen gaan. Maar de kalender laat zich niet misleiden. Ik hoop dat voor u als lezer het jaar 2023 nog heel lang had mogen duren. Voor mij persoonlijk mag ik zeggen dat wij heel tevreden zijn over het afgelopen jaar. Onze gezondheid is nog best redelijk te noemen (wij weten niet hoe we ons precies moeten voelen, want wij zijn nog nooit zo oud geweest als dat we nu zijn) en hopen dat we zo nog jaren mee kunnen. Zoals gezegd wij zijn heel tevreden, ons gaat het goed, onze kinderen gaat het ook zoals wij zouden wensen en onze kleinkinderen laten ons zien wat zij wel niet allemaal kunnen. Eentje moet nog enkele jaren blokken, maar de anderen zijn al afgestudeerd en hebben al een goede  baan of een eigen bedrijfje. Nee, wij persoonlijk zijn geheel tevreden over 2023. Als we het echter over het wereldgebeuren hebben kunnen we daar helaas niet tevreden over zijn. Ik kan mij voorstellen dat de generatie die de oorlog heeft meegemaakt de ontwikkelingen in de wereld met Argusogen bekijkt. Maar laat ons maar eens over de ontwikkelingen in ons eigen landje bekijken. De verkiezingen die we onlangs gehad hebben zorgen, zoals het er nu uitziet, alleen maar voor meer tweespalt in onze maatschappij. Maar het feit is en blijft dat meer dan twee miljoen mensen op onze Venlose Geert hebben gestemd, of je hem mag of niet. Persoonlijk ben ik geen fan van Wilders, maar enkele ideeën die hij heeft spreken helaas wel veel mensen aan. Maar de vraag blijft natuurlijk: kan hij  zijn plannen wel uitvoeren. Maar zolang Wilders de rus Poetin als een “vriend” wil beschouwen, zal ik sowieso geen vriend van Wilders worden. Maar laat ons nu even de wereldpolitiek vergeten en ons beperken tot onze eigen omgeving. Dan komen we vanzelf op het punt van de jaarwisseling. Dan is het net of ik automatisch in de periode, toen wij nog tieners waren, terecht kom. Nieuwjaars-dag was voor mij en mijn vrienden de dag dat wij, nadat we eerst de eigen families onze wensen gebracht hadden, zonder gêne bij diverse plaatsen              ’s morgens al vrij vroeg durfde aan te kloppen om hen ook een “Zalig Nieuwjaar” te wensen. Het was natuurlijk dan wel de bedoeling dat ze ons uitnodigden om even binnen te komen en iets te drinken aanboden op een voorspoedig nieuwe jaar. De mensen waren erg gastvrij en zo konden we op diverse plaatsen onze “dorst” lessen. Als we de eigen families waren afgegaan waren altijd nog Siesse Grit en Egerbos Harie vaste prik een plek waar we altijd zeer welkom waren. Er waren nog beslist meer adressen waar we welkom waren, maar die staan mij nu niet meer voor de geest.  Als we de route gelopen hadden was onze geest door de nodige biertjes en Jägermeisters sterk vertroebelt. Maar we hadden weer met z’n allen een heel mooi begin kunnen maken voor alweer een nieuw jaar.

Graag wil ik u langs deze weg heel mooie Kerstdagen, een goede afsluiting van 2023 en een heel mooi 2024 wensen. Blijf gezond, geef en ontvang veel liefde en geniet van de nog vele mooie dingen op deze aarde  en ik hoop dat ook u blijft genieten zoals ook wij dat willen gaan doen.

Ka-Ha