Categorie: Nieuws Boekend

Is bedoeld voor nieuwtjes uit de Boekend

image_pdf

Mobiliteitsenquête

Hoe bewegen inwoners door de gemeente Venlo?Hoe beweegt u zich door Venlo en de omliggende dorpen? Die vraag staat centraal in een mobiliteitsenquête van de gemeente Venlo. Met die informatie kan de gemeente goede keuzes maken voor de toekomst van mobiliteit: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om duurzamer te verplaatsen. 

Blerickse Zomer Weken

Donatieronde 2020

Zoals eerder in ons jaarverslag gemeld, is een huis aan huis collecte dit jaar niet mogelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uw kunt uw donatie overmaken op NL25RABO 0107 7395 42 Met vriendelijke groet, Huub Willems penningmeester

Ophalen zwerfvuil Boekend

We zijn op zoek naar een organisatie/vereniging/buurtschap uit Boekend, om tegen een kleine vergoeding, met ingang van 2021, 3 á 4 keer per jaar het zwerfvuil op te halen in het gebied

Het gebeurde in Blerick – Blariacum – Blaricge – Blièrick

Op zoek naar het verborgen verleden Vanaf 15 oktober ligt het boek ‘Het gebeurde in Blerick’ in de winkel bij de Bruna in Blerick en Koops in Venlo.

Volgende pagina »
Secured By miniOrange