Hoorzitting fusievoorstel Parochiefederatie

Wanneer:
28 september 2021 @ 20:00 UTC Tijdzone
2021-09-28T20:00:00+00:00
2021-09-28T20:15:00+00:00
Waar:
Antoniuskerk Blerick
Contact:
Hoorzitting fusievoorstel Parochiefederatie @ Antoniuskerk Blerick

Geachte parochianen,

 

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick is voornemens, de Federatie om te zetten naar een Fusieparochie. De huidige Federatie, opgericht per 1 jan. 2010, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk.

Een Federatie is een organisatievorm, die ons inziens helaas niet echt bijdraagt tot een gevoel van één kerkgemeenschap voor geheel Blerick en omgeving. Ook juridisch gezien heeft een federatie geen zeggenschap.

Het bisdom streeft bij een Federatie dan ook naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie naar één nieuwe parochie met één naam en één officiële parochiekerk. De andere kerken blijven bij een fusieparochie voortbestaan, maar dan als kapel, waarbij de erediensten gewoon blijven plaatsvinden.

Het kerkbestuur wil om historische redenen de Fusieparochie de naam St. Lambertusparochie geven met de St. Antonius van Paduakerk als de parochiekerk.

De St. Josephkerk wordt dan de St. Josephkapel, de Johannes de Doperkerk dan de St. Johannes de Doperkapel en de Maria Onbevlekt Hart van Mariakerk dan de Onbevlekt Hart van Mariakapel.

In een hoorzitting, onder voorbehoud van Corona regelgeving, gepland op dinsdag 28 september aanvang 20 00 uur in de parochiekerk van Antonius van Pauda, zullen de parochianen uitgenodigd worden om dit voorstel te bespreken. Uiteraard kunt u ook nu reeds per mail/brief reageren op dit plan. (e-mail adres:  parochiekantoor@rkpfblerick.nl)   U bent van harte welkom.

Vervolgstap: Vooropgesteld, dat het kerkbestuur de medewerking heeft van de parochianen, zal deze bisschop Smeets dan verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd.  De streefdatum van ingang van deze fusieparochie is 1 januari 2022.

Namens het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick

Voorzitter: Pastoor R. Muprappallil

Secretaris: Mon Wismans

Secured By miniOrange