Harmonie Boekend 40 jaar

Harmonie Boekend 40 jaar! 2018/2019 is het jubileumjaar voor Muziekvereniging/ Harmonie Boekend. Wij vieren dat we 40 jaar bestaan! Graag willen wij dat vieren in de vorm van reünie/jubileumconcert met leden en oud-leden. Een concert dat we in het kader van dit jubileum aan de Boekender gemeenschap en iedereen die de harmonie een warm hart toedraagt willen aanbieden. .

Boosterveldje

Beste inwoners van de Boekend,   Vorig jaar zijn we gestart om de ‘overlast’ op het speelveldje (Boosterveldje) te verminderen.

Ophalen zwerfvuil

De gemeente Venlo heeft in samenwerking met Boekender Belang met onderstaande vrijwillgers  afspraken gemaakt over ophalen zwerfvuil in de Boekend.

Overlast Boosterveldje

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is.

Stortplaats wordt wandelgebied

Van stortplaats naar recreatiegebied, Het is zover, burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo hebben de voormalige stortplaats ‘Geliskensdijkweg Boekend’ formeel overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

« Oude berichten Nieuwe berichten »