Boosterveldje

image_pdf

Beste inwoners van de Boekend,   Vorig jaar zijn we gestart om de ‘overlast’ op het speelveldje (Boosterveldje) te verminderen. Met enkele buurtbewoners, bewonersondersteuner Freddy v.d. Laar, straatcoaches van de gemeente Venlo en een groep jongeren zijn we in gesprek gegaan en hebben enkele afspraken gemaakt.

– De banken zijn verplaatst, zodat ze verder van de huizen af staan.

– Voetballen mag tot 21:30 uur (bord met mededeling is geplaatst bij veld). Een groep vrijwilligers heeft regelmatig, in tweetallen, een rondje langs het veldje gemaakt. Ze hebben erop toegezien dat de regels werden nageleefd en zo nodig de jeugd op de afspraken gewezen. Bij niet naleven van de regels zijn de straatcoaches ingeschakeld.

Hier kunnen wij heel tevreden op terug kijken.

Nu de zomertijd is ingegaan wordt het ook weer tijd om regelmatig een rondje te maken op het veldje. Omdat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in de Boekend, zou het fijn zijn als er mensen zijn die een steentje bij willen dragen.

Ben je bereid je aan te sluiten bij de vrijwilligers? Stuur dan een mail naar: Dorinde Smits  met als onderwerp vrijwilliger boosterveldje.

Wij zorgen ervoor dat je geïnformeerd wordt over afspraken en voorzien je van verdere informatie.

Immers….. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de Boekend en  Vele handen maken licht werk!

 

Namens Boekender Belang,

Dorinde Smits en Wilmie Fleuren