Overlast Boosterveldje

image_pdf

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is.
Het moet niet zo zijn dat de bewoners niet meer buiten kunnen zitten, of de slaapkamerraam dicht moeten laten. Het is een probleem wat niet makkelijk op te lossen is. We vinden dat er naar een compromis gezocht moet worden, waarbij rekening met elkaar wordt gehouden. De jeugd mag voetballen, maar de overlast moet beperkt blijven.

Met enkele buurtbewoners, bewonersondersteuner Freddy v.d. Laar, straatcoaches van de gemeente Venlo en een groep jongeren zijn we in gesprek gegaan en hebben enkele afspraken gemaakt.
– De banken worden verplaatst, zodat ze verder van de huizen af staan.
– Voetballen tot 21:30 uur (bord met mededeling wordt geplaatst bij veld).
Wij willen de ouders van kinderen die gebruik maken van het veld, vriendelijk verzoeken dit met hun te bespreken.
Verder hebben we gelukkig een groep vrijwilligers die willen toezien en zo nodig de jeugd te wijzen op de afspraken. Bij niet naleven van de regels kunnen de straatcoaches ingeschakeld worden.
Wij hopen dat de jongeren begripvol zijn en zich aan de regels houden, zodat de overlast voor de bewoners minder wordt.

Laten we elkaar helpen door dit samen op te lossen!

Namens Boekender Belang
Dorinde Smits en Maria Hendriks