55-Plus vereniging

image_pdf

Kerstviering  55+ Vereniging 19-12-2019.

In een mooi versierde Boos, kwamen maar liefst 48 personen bij elkaar om gezellig te dineren en zich in te leven in de Kerstsfeer 2019. Na `n drankje en welkomstwoord, in`t bijzonder aan Ria en Frans Halferkamps, welke laatste ons muzikaal uit de brand kwam helpen,( daar de oorspronkelijke muzikant door familie-omstandigheden had afgezegd), werd gestart met `n lekker soepje en een uitgebreide koffietafel. Vervolgens werd door Mien Hendriks een korte anekdote verteld over de “goede oude tijd”. Vele herkenningspunten zaten erin die menigeen nog zélf had meegemaakt. Héél begrijpelijk, want er waren diverse 80-plussers onder ons. Rond zeven uur werd met `t avondprogramma gestart, waarbij vier eigen leden, afkomstig uit de “vroegere Brookkreie”,onder begeleiding van accordeonist Frans ,een vijftal kerstliederen uit `t repertoire van hun, in dialect, ten gehore brachten. Dit werd in dichtvorm  door de voorzitter aan elkaar gepraat. Aan `t applaus te oordelen, vielen de liederen wel in de smaak. Jammer genoeg had in de vóór-repetities, Hay Geomini zich moeten afmelden door gezondheidsproblemen.( Wat hij, én wij, zéér betreurden.) De avond werd verder al zingend door iedereen ingevuld.  Frans had muziek-albums rond gedeeld, waaruit liedjes konden worden aangevraagd. Hiervan werd druk gebruik gemaakt en doordat uit “volle borst” werd meegezongen, was `t bééregezellig en vlóóg de tijd. Tegen half tien, na de nodige “kerstmopjes” van Frans en Hay, dankte de voorzitter een ieder en wenste hun, namens `t hele bestuur een fijne Kerst en voorspoedig 2020. Een bijzonder dankwoord én bloemen waren er voor de familie Halferkamps, en voor Nes en Bèr, die tijdens de repetities voor warmte, koffie én gebak hadden gezorgd. Tevens werden Dunja en Eric bijzonder bedankt voor hun goede verzorging,`t héle jaar door, én gefeliciteerd met `t 25-jarig “Boos”- jubileum van de familie Dings.

Afsluitend wil ik, namens álle leden van de 55 plus,  iedereen een

Gelukkig, Gezond  2020 toewensen.

                                                             Uw reporter Ôngerwaèg.