Categorie: Gemeente Venlo

image_pdf

Stortplaats wordt wandelgebied

Van stortplaats naar recreatiegebied, Het is zover, burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo hebben de voormalige stortplaats ‘Geliskensdijkweg Boekend’ formeel overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

Zwerfvuil

Zoals je misschien al elders hebt gelezen is de gemeente Venlo bezig om op wijkniveau het zwerfvuil aan te pakken. De gemeenteraad van Venlo heeft enkele jaren geleden besloten om als gemeente geen zwerfvuil meer op te ruimen maar dit over te laten aan het particulier initiatief.