Auteur: beheer

image_pdf

Uitspraak Raad van State Windturbines Blerick

Op 12 augustus 2019 is de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd met 6 weken; dit was in feite al aangekondigd op de zitting van 8 juli 2019. Op 23 september 2019 is de termijn nogmaals verlengd met 6 weken. Gesteld werd dat de verlenging te maken heeft met de complexiteit van de zaak en met verlof van personen die bij de behandeling van deze zaak betrokken zijn. Op 18 november j.l. hebben […]

Harmonie Boekend 40 jaar

Harmonie Boekend 40 jaar! 2018/2019 is het jubileumjaar voor Muziekvereniging/ Harmonie Boekend. Wij vieren dat we 40 jaar bestaan! Graag willen wij dat vieren in de vorm van reünie/jubileumconcert met leden en oud-leden. Een concert dat we in het kader van dit jubileum aan de Boekender gemeenschap en iedereen die de harmonie een warm hart toedraagt willen aanbieden. .

Ophalen zwerfvuil

De gemeente Venlo heeft in samenwerking met Boekender Belang met onderstaande vrijwillgers  afspraken gemaakt over ophalen zwerfvuil in de Boekend.

Overlast Boosterveldje

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is.

Zwerfvuil

Zoals je misschien al elders hebt gelezen is de gemeente Venlo bezig om op wijkniveau het zwerfvuil aan te pakken. De gemeenteraad van Venlo heeft enkele jaren geleden besloten om als gemeente geen zwerfvuil meer op te ruimen maar dit over te laten aan het particulier initiatief.

Volgende pagina »