Notes

Windturbines

Voorbereidingen Windpark Greenport Venlo gestart De realisatie van een windpark parallel aan het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73 is een stap dichterbij. De colleges van b&w van Venlo en Horst aan de Maas stemden eerder deze week in met de start van de zogeheten m.e.r.-procedure, waarin verschillende alternatieven voor de inrichting van het plangebied worden onderzocht.

Klussen met een financiële bijdrage

Ook in 2017 geeft het Oranje Fonds bijdragen voor het uitvoeren van klussen,

Ophalen zwerfvuil

De gemeente Venlo heeft in samenwerking met Boekender Belang met onderstaande vrijwillgers  afspraken gemaakt over ophalen zwerfvuil in de Boekend.

Overzicht vragen jaarvergadering

Onderstaande een link naar het overzicht van de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de jaarvergadering van Boekender Belang.

Overlast Boosterveldje

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is.

« Oude berichten