Boosterveldje

Beste inwoners van de Boekend,   Vorig jaar zijn we gestart om de ‘overlast’ op het speelveldje (Boosterveldje) te verminderen.

Windturbines

Voorbereidingen Windpark Greenport Venlo gestart De realisatie van een windpark parallel aan het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73 is een stap dichterbij. De colleges van b&w van Venlo en Horst aan de Maas stemden eerder deze week in met de start van de zogeheten m.e.r.-procedure, waarin verschillende alternatieven voor de inrichting van het plangebied worden onderzocht.

Ophalen zwerfvuil

De gemeente Venlo heeft in samenwerking met Boekender Belang met onderstaande vrijwillgers  afspraken gemaakt over ophalen zwerfvuil in de Boekend.

Overlast Boosterveldje

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is.

Windturbines

Naar aanleiding van de plannen om langs het spoor Blerick-Sevenum windturbines te plaatsen heeft Chil Persoon hierover een kritisch rapport geschreven. Dit rapport is op 23 mei j.l. door Boekender Belang met het wijkoverleg Blerick, enkele vertegenwoordigers van de gemeente Venlo en de directeur van Etriplus besproken.  

« Oude berichten