Oliebollenactie Sintermerte

Gezien het daverend succes van vorige jaren, gaan we ook dit jaar weer langs de deuren in de Boekend!

Ophalen zwerfvuil

De gemeente Venlo heeft in samenwerking met Boekender Belang met onderstaande vrijwillgers  afspraken gemaakt over ophalen zwerfvuil in de Boekend.

Overzicht vragen jaarvergadering

Onderstaande een link naar het overzicht van de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de jaarvergadering van Boekender Belang.

Overlast Boosterveldje

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is.

Windturbines

Naar aanleiding van de plannen om langs het spoor Blerick-Sevenum windturbines te plaatsen heeft Chil Persoon hierover een kritisch rapport geschreven. Dit rapport is op 23 mei j.l. door Boekender Belang met het wijkoverleg Blerick, enkele vertegenwoordigers van de gemeente Venlo en de directeur van Etriplus besproken.  

« Oude berichten